Welkom


Beste patiĆ«nt, 

Gezien de ernst van de coronacrisis, wordt ons gevraagd om het contact in medische kabinetten buiten het ziekenhuis en in ziekenhuizen te beperken, om de overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken.
Wij adviseren u daarom om alle niet-urgente raadplegingen en behandelingen uit te stellen en we proberen acute problemen zoveel mogelijk telefonisch op te lossen.
We blijven beschikbaar voor echte urgenties. 

We blijven dagelijks telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur.

Deze beluren behouden we voor voor patiĆ«nten met vragen over lopende behandelingen en voor echt urgente problemen. 

Dank voor uw begrip.

maak afspraak

Huidziekten

Korte beschrijving bij deze categorie

Esthetiek

Korte beschrijving bij deze categorie

Huidnazicht

Korte beschrijving bij deze categorie

Overige

Korte beschrijving bij deze categorie

Maak Een Afspraak

Opgelet: Voor volgende zaken neemt u best telefonisch contact op:

- zeer dringende problemen verwezen door de huisarts

- heelkundige ingrepen

- lasertherapie

- allergietesten

- spatader-behandeling

- lichttherapie

- esthetische procedures

Bij niet of laattijdig annuleren van uw afspraak kan een administratieve kost aangerekend worden.

maak een afspraak