PUVA Therapie

PUVA is een combinatie van UVA-licht en het medicijn psolareen (de ‘P’ in PUVA) dat in tabletvorm wordt ingenomen of plaatselijk in vorm van crème wordt toegediend.

De therapie

PUVA-therapie bestaat uit de volgende stappen:

 • Het innemen van psoraleen tablet(ten)
 • Belichting van de huid met ultraviolet licht (UVA)


Werkwijze

Hoe wordt lichttherapie gegeven?

Tijdens de PUVA-therapie staat u in een lichtcabine. Om de huid gevoeliger te maken aan UVA-licht moet u 2 uur voor de belichting het voorgeschreven aantal psoraleentabletten innemen. De belichting gebeurt 2-3 x per week gedurende 2-3 maanden.


Mogelijke bijwerkingen

 • De tabletten die u inneemt kunnen misselijkheid, of eventueel duizeligheid en hoofdpijn veroorzaken. Het helpt om de tabletten met melkprodukten of vast voedsel in te nemen. Zo nodig kan de dosis aangepast worden of kan een produkt tegen misselijkheid gegeven worden.
 • Tijdens de therapie bestaat er kans op verbranden. De intensiteit van de belichting wordt wel aangepast aan uw huidtype, maar toch kan er soms roodheid optreden. In dat geval dient u dat even te vermelden voor de volgende behandeling en wordt de duur van de belichting aangepast of wordt de behandeling kortstondig onderbroken. Gezien UVA ook voorkomt in zonlicht en u gedurende de 8 uur volgend op de inname van de capsules gevoeliger bent voor UVA, dient u zich voldoende te beschermen dmv kledij en zonnebril om verbranding van de zon te voorkomen.
 • Er kan tijdens de kuur ook jeuk of droge huid optreden. Het is raadzaam de huid regelmatig in te smeren met een hydraterende crème.
 • Lange termijn bijwerkingen zijn vroege veroudering van de huid en bij overmatige belichting huidkanker. Daarom wordt de dosis die u toegediend krijgt nauwkeurig genoteerd en wordt erover gewaakt dat u over meerdere kuren geen te hoge totale dosis toegediend krijgt.


Praktische info

 • De PUVA-therapie bestaat uit 2-3 belichtingen per week, gedurende een periode die afhankelijk is van de huidziekte waarvoor u behandeld wordt.
 • Gedurende de belichting in de cabine, dient u een speciaal beschermend brilletje te dragen.
 • De capsules die u inneemt maken u gevoeliger voor UVA in zonlicht, en dit gedurende 8 uur na de inname. U dient zich bij zonnig weer dus voldoende te beschermen tegen de zon, door beschermende kledij en door het dragen van een zonnebril.
 • Het gebruik van alcohol is te beperken. De capsules bevatten immers stoffen die door de lever worden afgebroken, waardoor deze in combinatie met alcohol te zwaar belast wordt.
 • Mannen zijn verplicht een slip (of bij afwijkingen op de billen een string) te dragen tijdens de behandeling.
 • Tijdens de PUVA-behandeling moet u geen andere geneesmiddelen gebruiken zonder dit te melden. Sommige medicatie kan u immers gevoeliger maken aan UVA-licht, waardoor gemakkelijker verbranding optreedt. 
 • De huid nooit insmeren vlak voor de belichting, enkel erna doen.
 • In het algemeen is gezinsuitbreiding tijdens de PUVA-behandeling van man of vrouw niet toegestaan. U dient een doeltreffende anticonceptie te gebruiken.
 • Voor psoriasispatiënten is het verstandig om zich regelmatig thuis in te smeren met een hydraterende crème om uitdroging van de huid te voorkomen.

Opgelet: Voor volgende zaken neemt u altijd telefonisch contact op:

maak een afspraak

- afspraken voor méér dan 1 persoon

- dringende problemen doorverwezen door de huisarts

heelkundige ingrepen

huidcontrole

controle moedervlekken

allergietesten

spatader-behandeling

lichttherapie PUVA

lichttherapie UVB

Bij niet of laattijdig annuleren van uw afspraak kan een administratieve kost aangerekend worden.